yangyangqq2
苹果团 第 3367 号会员,加入于 2012-06-14 11:48:57 +0800
签名 Air,早已入手!
个人网站
个人简介
所在公司
工作职位
所在地
权重 3
代金币 0
Star 0
Gbit 952
Medal
Twitter
Telegram
微信
微博

yangyangqq2 给出的评价

yangyangqq2 收到的评价

yangyangqq2 的主题

yangyangqq2 的回复

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#691 0

新活动什么时候开始呢

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#692 0

签到

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#693 0

签到

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#694 0

签到1

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#695 0

有意思了,都刷签到呢

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#696 0

三点多看一下,看到价格心凉了,感觉凉凉的感觉

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#697 0

盖楼来了,上午发的消息居然没有了

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#698 0

等待活动

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#699 0

@蓝子 已经联系已经拍,坐等收货

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#700 0

争取千个团币…

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#701 0

coco

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#702 0

坐等10月26日的活动了

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#703 0

xr阉割的太厉害啦

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#704 0

打卡签到,高铁沿线的都可以出发去香港

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#705 0

土豪

团员
yangyangqq2 Star: 0 大约 2 年前
#706 0

新的是给自己一个安慰

团员
yangyangqq2 Star: 0 1 年多前
#707 0

头像好看,求真实性

团员
yangyangqq2 Star: 0 1 年多前
#708 0

速度处理了,买macbook …

团员
yangyangqq2 Star: 0 9 天前
#709 0

借路发帖:北京出教育优惠airpods,有线充电盒,北京支持面交,价格850,小刀

苹果团

购买苹果产品的完美之地 持续进化,常来看看!
老客户可直接在企业QQ上下单;
新客或微信用户,扫描下方的二维码,从企业微信找客服下单。

咨询下单

扫二维码
联系企业微信
客服小姐姐