tangtang816
苹果团第 59 号会员,加入于 2011-11-11 13:01:23 +0800
签名
个人网站
个人简介
所在公司
工作职位
所在地
权重 3
Star 0
Gbit 0
金币 0
Medal
Twitter
Telegram
微信
微博

tangtang816 给出的评价

tangtang816 收到的评价

tangtang816 的回复

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#31 0

悲剧,贴不了图

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#32 0

@singos 嘿嘿,总的来说是好消息

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#33 0

肯定还是要排队的吧!

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#34 0

>> 查看当日华强北批发报价; >> 联系苹果团在线企业QQ,确定机型和价格; >> 淘宝过账:以淘宝商品的形式完成购买,18:30之前付款当日发货,顺丰到付。 >> 上门取货:深圳地区的朋友可上门取货。

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#35 0

有事说事,说这么一句什么意思啊!

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#36 0

@applesb 有渠道能拿到原封也有问题?这个世界太疯狂了!

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#37 0

@applesb 而且你没收到过手机你没立场这样说吧!只有收到过手机的人才知道是不是原封!

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#38 0

来围观了

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#39 0

期待……

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#40 0

期待~~~

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#41 0

@kaixin924 怎么样?

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#42 0

占位观看!!!

tangtang816 Gbit: 0 11 年多前
#43 0

iphone4 8G应该没有多大的降价空间了!

苹果团 购买苹果产品的完美之地