q_xinglun
GeekHub 第 50671 号会员,加入于 2015-12-22 08:46:34 +0800
签名
个人网站
个人简介
所在公司
工作职位
所在地
权重 3
Star 0
Gbit 61
Medal
Twitter
Telegram
微信
微博

q_xinglun 给出的评价

q_xinglun 收到的评价

q_xinglun 的回复

q_xinglun Gbit: 61 大约 5 年前

你买的时候多少钱呢?

q_xinglun Gbit: 61 大约 5 年前

希望能买一部mac pro!!

q_xinglun Gbit: 61 大约 5 年前

给你顶一下~

q_xinglun Gbit: 61 大约 5 年前

8710

q_xinglun Gbit: 61 大约 5 年前

8710 涨了好多啊啊啊买不起

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前

终于降价了~~~~~~~~~~

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前

321太远了,老版赶紧降价呗

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前

快降到理想价格吧~~~~~~

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前

签到 降降降————!!!

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#10 0

8710么么哒

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#11 0

啧啧啧8700

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#12 0

8690

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#13 0

8670

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#14 0

8650… 新rmbp出来了,团里还卖不卖旧版的呀~?

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#15 0

@口天鸟木 是假设啦 321发布会之后不是说要更新rmbp嘛

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#16 0

8620么么哒

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#17 0

8590么么哒哈哈哈

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#18 0

8570啧啧啧

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#19 0

8540~ 昨天买了840…

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#20 0

8510呀

q_xinglun Gbit: 61 接近 5 年前
#21 0

8450降得快呀~

q_xinglun Gbit: 61 3 个月前
#22 0

1

q_xinglun Gbit: 61 3 个月前
#23 0

air 4什么时候有报价啊

苹果团 购买苹果产品的完美之地