zlak1208
苹果团 第 6625 号会员,加入于 2012-10-12 16:15:33 +0800
签名
个人网站
个人简介
所在公司
工作职位
所在地
权重 3
代金币 0
Star 0
Gbit 26
Medal
Twitter
Telegram
微信
微博

zlak1208 给出的评价

zlak1208 收到的评价

zlak1208 的回复

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前

看着还不错!

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前

围观。。。。

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前

准备入手,等价…

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前

数量X和N 代表什么?

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前

楼主哪的?16G的吗?

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前

等待4s,下月ip5内陆上市后应该会降,话说11月ip5会降到6000以下么?

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前

等待更新…都好早啊

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前

4s黑降价了耶

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前
#10 0

4s白怎么涨,黑的降啊

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前
#11 0

呵呵,你买的倒是便宜

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前
#12 0

也是 4s 也ios6了!

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前
#13 0

4s黑的降了》。

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前
#14 0

@糖糖 好可怜…..

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前
#15 0

mac mini 4700+ 汗~~

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前
#16 0

4s联通国行都不到4000了,这的还没降呢

zlak1208 Gbit: 26 大约 8 年前
#17 0

ip5跌5k吧

zlak1208 Gbit: 26 接近 8 年前
#18 0

在哪?

zlak1208 Gbit: 26 接近 8 年前
#19 0

发票呢?

zlak1208 Gbit: 26 接近 8 年前
#20 0

啊,ip5晚上又涨了。忍痛入手了……

zlak1208 Gbit: 26 接近 8 年前
#21 0

唉~qq上都不在,只好发个帖子了,省的改天忘了这回事…