qiqi
苹果团第 651 号会员,加入于 2011-11-28 13:53:24 +0800
签名
个人网站
个人简介
所在公司
工作职位
所在地
权重 3
Star 0
Gbit 2
金币 0
Medal
Twitter
Telegram
微信
微博

qiqi 给出的评价

qiqi 收到的评价

qiqi 的主题

qiqi 的回复

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#31 0

@sinner1214 充电器的问题?

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#32 0

哇哦

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#33 0

果然是神物啊!

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#34 0

不带这样水的!

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#35 0

提前祝贺

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#36 0

@mytwd @ldyno27 从哪看出是翻新的?

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#37 0

32G据说连未激活的都少

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#38 0

都在涨

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#39 0

估计圣诞节快到了

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#40 0

有米

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#41 0

我是来看妹纸的!

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#42 0

@aglk 妹纸也喜欢看漂亮妹纸!

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#43 0

哇哦! 楼方多少米入的?昨天问TANG说原封的报价已经涨到7230了!!!

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#44 0

@cp47977115 第二人!4代8G涨得真凶猛!

qiqi Gbit: 2 大约 9 年前
#45 0

@aglk 我想说看贴回贴是一种美德!

qiqi Gbit: 2 8 年多前
#46 0

支持一个

qiqi Gbit: 2 8 年多前
#47 0

自己换了屏……

qiqi Gbit: 2 大约 8 年前
#48 0

正常的,楼主安心

苹果团 购买苹果产品的完美之地