lilcheng
苹果团 第 639 号会员,加入于 2011-11-28 10:34:25 +0800
签名
个人网站
个人简介
所在公司
工作职位
所在地
权重 3
代金币 0
Star 0
Gbit 0
Medal
Twitter
Telegram
微信
微博

lilcheng 给出的评价

lilcheng 收到的评价

lilcheng 的回复

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前

其實最好買的是, 加幣, 又是國際保養, 插頭又方便大陸用, 香港的貴只是價錢被抄起來所以才貴

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前

加版 我說

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前

價錢又平幾百塊

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前

@sany 當然可以

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前

[ 賣機 ] 賣加拿大版iPhone 4s 16GB white & black X 24部 港幣$6000 完封包裝, 香港交收 @ ip4s78@yahoo.com

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前

http://ww1.sinaimg.cn/large/74663877jw1dniht0e4c6j.jpg

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前

人民幣是 4872

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前

長期有貨, 有量, 但只可香港交收, 港幣交收! 人民幣是差不多 4900

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前

@Lanzi 長期有貨, 有量, 但只可香港交收, 港幣交收

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#10 0

@yupan0418 差不多4900

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#11 0

@wujiecuican 我說交收的地點在香港, 要用港幣交收

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#12 0

@Lanzi 如果我將價格下調至人民幣4800, 即港幣5911.3, 能做到嗎?

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#13 0

@wujiecuican 可以叫別人幫你帶嗎

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#14 0

@Lanzi 人民幣4750, LANZI 你要嗎?

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#15 0

我的電郵是 ip4s78@yahoo.com.hk, 我想找個長期合作伙伴, 貨量是穩定,有數量, 詳細可以在郵箱裡談!

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#16 0

@sany 可以的, 你現在人在香港嗎? 什麼時候方便交收, 請email 我

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#17 0

@stefaniesjj 我也想上去大陸, 但沒這個關係啊, 可惜

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#18 0

@wzjian 其實我也想跟台主 合作的, 但要人帶上去大陸, 價錢可以談談, 只要有 空間就好。

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#19 0

@sany 那現在沒辦法了, 我會盡量找方法配合。

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#20 0

@hillfunliu 如果你不相信的話, 你可以從你的手機盒後面的serial number 查一下, 然後打上去蘋果專門店問, 每個serial number都會查到該機的型號, 國際保養年期和 什麼時候從加拿大那邊的專門店賣出 的資料。

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#21 0

@Lanzi 我也明白你們的銷售目標和風險, 我只希望在這裡找到接大單的客戶。 如果在這裡有令lanzi 帶來不便的話, 非常抱歉, 我非常希望日後我們有合作的機會。

是的, 我聽說那邊的8g 跌慘了, 好多 都是以高價收機後, 機也散不了, 剩下好多高於成本的貨, 有的放大貨的放貨商還虧了幾百萬, 好慘….

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#22 0

@sany 哈哈, 那我要先找個會承受這個大風險的伙伴嚕..

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#23 0

推一下

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#24 0

@king 帝都是那裡?

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#25 0

推一下!

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#26 0

@yy871030 不好意思, 那天我不能出貨, 因為我當天人不在香港, 家裡有急事, 但日後我會在香港, 有需要的話再跟我聯繫, 非常抱歉!

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#27 0

[ 放機 ] 放加拿大版iPhone 4s 16GB white & black X 72部; 每部hkd 5990 完封包裝, 含1年國際保養, 跟港行機無異!! @ ip4s78@yahoo.com

lilcheng Gbit: 0 接近 9 年前
#28 0

[ 放機 ] 放加拿大版iPhone 4s 16GB 無鎖 white & black X 75部; 每部hkd 5990 完封包裝, 含1年國際保養, 跟港行機無異!! @ ip4s78@yahoo.com