Xiaoyu
GeekHub 第 4521 号会员,加入于 2012-07-23 16:04:33 +0800
签名
个人网站
个人简介
所在公司
工作职位
所在地
权重 3
Star 0
Gbit 435
Medal
Twitter
Telegram
微信
微博

Xiaoyu 给出的评价

Xiaoyu 收到的评价

Xiaoyu 的主题

Xiaoyu 的回复

Xiaoyu Gbit: 435 接近 7 年前
#421 0

@hellblog 最低8500

Xiaoyu Gbit: 435 接近 7 年前
#422 0

@neilyc 又要吃要了

Xiaoyu Gbit: 435 接近 7 年前
#423 0

@iapple g估计有人买就涨,没人买估计就降?

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#424 0

@lnhczhhx 3810

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#425 0

@jsjjnet 广告?

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#426 0

@爱飞的韦德 降800

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#427 0

@外貌协会 愿者上吊

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#428 0

六月出新款?

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#429 0

@wanghao_o 5S现在不买是等6的节奏吧

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#430 0

@zhangzheyuk ssd差距太大了

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#431 0

@csg 价格iphone这里比较实惠

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#432 0

2400 差不多

Xiaoyu Gbit: 435 6 年多前
#433 0

@iapple 降了吧 14500入手

苹果团 购买苹果产品的完美之地